Živočíšna výroba

Živočíšna výroba

Zameriavame sa zatiaľ výlučne na chov hovädzieho dobytka s…

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba

Prioritou rastlinnej výroby je zabezpečiť kŕmny fond pre…

Oslavy a ubytovanie

Oslavy a ubytovanie

prenájom priestorov s kapacitou 20 osôb na rodinné posedenia a…

Farma AGROALM, s.r.o.

vznikla v roku 2007 z bývalehého družstva štátneho majetku - neskôr zo súkromnej spoločnosti ROĽAN s.r.o. Ako noví majitelia sa snažíme vybudovať rodinnú farmu, ktorá bude otvorená aj pre širokú verejnosť pre oddych a zábavu.

Poloha

Farma sa nachádza v katastri obce Píla okres Žarnovica.

Prístup

K farme je výborný prístup, nachádza sa priamo pri hlavnej ceste.

Parkovanie

Máte možnosť zaparkovania na dvore , alebo priamo pred farmou.

Od svojho vzniku sa zameriavame v rozhodujúcej časti priamo na tradičnú poľnohospodársku prvovýrobu a predaj poľnohospodárskych produktov.
V menšej miera sa venuje i obchodnej činnosti a poskytovaniu prác a služieb pre iné poľnohospodárske subjekty a obyvateľstvo.
Rozvoj výroby bol sčasti spojený aj s postupným preberaním hospodárstiev po úpadcoch v regióne.
Ťažiskom nášho podnikania je živočíšna výroba a rastlinná výroba.
V rastlinnej výrobe podnikáme v pestovaní tradičných poľných kultúr ako sú obilniny, olejniny, krmoviny.
V živočíšnej výrobe sa zameriavame výlučne na chov hovädzieho dobytka.